2016 Ziekenzorg Samana op stap

ZIEKENZORG / SAMANA GING OP REIS
Op dinsdag 3 mei trokken wij op uitstap naar de Voerstreek.    
Deze uitstap was een initiatief van Ziekenzorg-CM van het gewest Aarschot. 
Om halfelf vertrokken 25 leden van Ziekenzorg-Gijmel vanop het kerkpleintje.  
In Rillaar namen we nog een behoorlijk aantal mensen mee.  
De leden van de kernen van Langdorp Sint Pieter (14 personen) en Wolfsdonk (22 personen) vertrokken met een andere bus maar hadden uiteraard dezelfde bestemming.  Eens goed op weg las onze voorzitster een korte bezinningstekst voor en dan genoten we het steeds beter wordende weer.  
Bij aankomst in Zichen-Zussen-Bolder wachtte het personeel van gasthof ‘Delicia’ ons op om ons te vergasten op een eenvoudig maar uiterst lekker middagmaal.  
De innerlijke mens hadden we afdoende versterkt zodat we een rondrit door de voerstreek konden aanvatten.  

Een plaatselijke gids wees ons op de mooie natuur en vertelde over de bijzonderheden van elk van de dorpjes die we aandeden.  
Uiteraard kwam ook de woelige periode van de ‘Happart-broeders’ en de communautaire "kweddelen” aan bod.  

We genoten in alle geval van de schone natuur van deze streek en ware het niet dat de ouderdom ons parten speelt en een pijntje hier en een zeertje daar ons enthousiasme in  de weg stonden dan zouden we zowaar een fietstochtje of een stevige wandeling in  Voeren durven plannen.  

We hielden ook halte bij de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikskapelle.  
En we waren  niet weinig fier dat we de lokale gids konden bijleren dat steenkapper Renier uit Aarschot de witte kruisen van een zeer groot aantal militaire begraafplaatsen (ook van deze) leverde en ze ook jaren lang onderhield.  Van al die uitleg en dat rondkijken kregen we weer honger en we zorgden er met ons allen voor dat de mensen van gasthof  ‘Delicia’ geen overschot moesten inzamelen van de afsluitende  broodmaaltijd.
Dank je wel mensen van het gewest voor de organisatie, dank je wel mensen die er bij waren en er een gezellige, vriendschappelijke ontmoeting van maakten. 
Nog op te merken : de naam ZIEKENZORG is onlangs veranderd.  
Voortaan zal je nog alleen horen spreken van SAMANA