2016 Schoolvieringen

Op woensdag 9 maart kwamen de schoolgemeenschappen van Langdorp en Gijmel samen voor een viering in de veertigdagentijd. Het thema van de viering : ‘Met een leven speel je niet!’ Om 9 u. werd de middenbeuk van de Sint-Pieterskerk gevuld met alle leerlingen van de basisschool.

Om 11.00 u. verzamelden de leerlingen van Gijmel zich in de grote zaal van de school.  En dit omwille van de verwarmingsproblemen van de kerk.


De vieringen werden ingezet met het lied ‘Ga je mee’. Er werden regelmatig linken gebracht naar de veertigdagentijd, naar Broederlijk Delen en naar de Colombiaanse boeren. Om de wereld mooier te maken moet men beginnen in de kleine kring waarin we leven: elkaar meer vertrouwen, aandacht hebben voor elkaar, oog hebben voor de schepping, je bezit delen met anderen, dankbaar zijn voor alles wat we hebben en krijgen. Op die manier kan er van een woestijn een paradijs gemaakt worden. Er werden in de viering zeven bloemen aangebracht en geplant : bloemen van goedheid en eenvoud, van  kracht en rechtvaardigheid, van hoop, vertrouwen en samenwerking. Want samen staan we sterk, zoals een huis dat gebouwd is op een rots. Het evangelie was een uitnodiging om eerbied te hebben voor Gods huis waar mensen samenkomen om te bidden en te danken. We mogen van zijn  gebedshuis geen markthal maken. Tijdens de viering viel het dan ook op hoe onze jongens en meisjes stil konden zijn en het serene en sacrale karakter van een eucharistie spontaan aanvoelden. De viering werd beëindigd met het slotlied ‘Muchos’.Wij zijn inderdaad met velen, we strijden niet alleen. De zeven geplante bloemen werden na de viering wel met enthousiasme omhoog gehouden. We danken de leerkrachten en de leerlingen voor het voorbereidende werk en ook de ouders en grootouders voor het meevieren. En een dikke dankjewel aan de hulp van onze kosters Nicole en Staf.