2016 SintAntoniusmarkt17jan

 

SINT-ANTONIUS FEESTEN IN WOLFSDONK

meer fotos: Sint-Antoniusfeesten 2016 Wolfsdonk

17 januari staat voor de echte Wolfsdonkenaar gelijk met het feest van Sint Antonius…

 

Ook dit jaar (de 24stekeer al!!) hadden de Dorpsraad en de Kerkfabriek eraan gehouden van hem de nodige eer te betuigen.. Deze keer kon dat op zondag 17 januari zelf.  

 

De speciale Hoogmis van negen uur, die muzikaal werd opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare "De Verenigde Vrienden” en werd opgedragen door Priester Paul en zijn trouwe helper Rik, werd druk bijgewoond. Ondertussen hield onze patroonheilige vanonder zijn baldakijn, de toekomstige vormelingen in de gaten…

 
 
Na deze stemmige viering was het verzamelen geblazen in onze parochiezaal. Na een woord van welkom door Leo Janssens, Voorzitter van de Dorpsraad, en een groot dankwoord voor Beenhouwer Lodts (die weer tal van producten gratis had aangeboden), werd de nieuwe naam (DEN ABT) en het nieuwe logo (van de hand van Jasper Van Lommel) van de parochiezaal voorgesteld door Mark Van der Borght en Jonas Danckers, namens de Kerkfabriek en het zaalcomité. Goele Didden van KLJ Wolfsdonk liet het nieuwe logo zien aan de vele aanwezigen.
  
 

Hoogtepunt van het gebeuren was natuurlijk de verkoop per opbod van varkenskoppen en tal van giften. De varkenskoppen zelf waren niet de grote publiekstrekkers, maar de prijzen van hespjes en andere vleeswaren swingden naar goede gewoonte weer de pan uit!

 
  
 

Ondertussen kon het publiek ook proeven van de "echte kop”, zoals die vroeger gemaakt werd… Landelijke Gilde Wolfsdonk organiseerde in samenwerking met de Kerkfabriek op woensdag 13 januari een kookles om Wolfsdonkse kipkip te maken in de keuken van de parochiezaal. Beenhouwer Lodts had gezorgd voor het recept en de ingrediënten, en gelegenheidskok Hans Saenen leidde deze les in goede banen.

 

 

 

Deelnemers van de kookcursus:

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van de verkoop bedroeg € 1258,00, een mooi bedrag dat kan gebruikt worden voor de betaling van werken die reeds gebeurd zijn aan onze parochiezaal, en die nog moeten gebeuren…

 

 

 

De Dorpsraad, de Kerkfabriek en het zaalcomité wenst iedereen langs deze weg te danken voor alle steun die zij reeds mochten ontvangen en hopen in de toekomst op U allen verder beroep te mogen doen….

 

 

 

Het bestuur van de Dorpsraad, leden van de Kerkfabriek en Zaalcomité, met helpers :

 

   

 
 
 
   
 

 Sint-Antonius feesten Wolfsdonk 17/01/2016

 

Programma

9 uur : plechtige eucharistieviering opgeluisterd door het koor en de fanfare " De verenigde vrienden” in de Sint-Antonius kerk te Wolfsdonk.

Omstreeks 10 uur volgt de voorstelling van het nieuwe logo en naam voor de zaal gevolgd door de traditionele verkoop van varkenskoppen, pensen, hespen, kip-kap, enz.. ter ere van onze patroonheilige in de parochiezaal.

De opbrengst van de verkoop wordt volledig gebruikt voor de afbetaling van de lening voor de kosten van de renovatie van de parochiezaal.              

                   Iedereen van harte welkom

  "De koning boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project van de parochiezaal. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art.145/33 WIB)” . Storten voor de parochiezaal kan op de rekening BE10 0000 0000 0404 met vermelding 128/2790/00017. Alvast dank voor jullie steun.