2015 Mededeling Kerkraad Wolf

   

MEDEDELING VAN DE KERKRAAD VAN WOLFSDONK

Het ging heel snel. Liske van Rompay gaf enkele weken geleden te kennen dat ze ontslag wilde nemen als actief lid van de Kerkraad van Wolfsdonk toen ze verhuisde naar het rustoord te Herselt.

De Kerkraad wil Liske uitdrukkelijk bedanken  voor het enorme werk dat ze al die jaren voor de Kerkfabriek heeft verzet. Getuige is vooreerst haar omvangrijke archief dat werd verhuisd naar het schoolhuis en er een ganse muur inpalmt. Op deze stapel ook de dossiers om de erkenning te bekomen als waardevol patrimonium voor de kerk, het schoolhuis, de pastorie, het historische kerkhof en tenslotte de Parochiezaal.

              Naast het normale administratieve beheer van de Kerkfabriek  en de  briefwisseling was Liske ook betrokken in de grotere realisaties  in Wolfsdonk. Achtereenvolgens, maar soms ook gelijktijdig, werden de volgende projecten gerealiseerd door de Kerkfabriek tijdens haar lidmaatschap.

 

-Opkuis en renovatie klokkentoren en zoldergewelven kerk met aanbreng duivenweringen aan de toren.

-Volledige buitenrestauratie van de kerk

-Herstel glasramen en 4 nieuwe glas in lood ramen in de kerk

-Uitwerken van het concept dorpsfeesten naar aanleiding van het 170 jarige bestaan van

de parochie Wolfsdonk en het beëindigen van de restauratiewerken.

-Renovatie en omvorming van het schoolhuis naar catechese - en vergaderlokalen.

-Realisatie van de verkaveling Mortsels Rot en verkoop gronden.

-Realisatie Sint-Antoniusbos en verzorging van de Dopkesboom.

-Herwaarderingsproject kerkhof Wolfsdonk.

-Project restauratie beschermd orgel.

 

             Liske heeft voor al deze projecten ontelbare aangetekende zendingen en kopies

             gemaakt.

             Zoals op de vergaderingen van de Kerkfabriek was ze ook aanwezig op de talrijke wekelijkse werfvergaderingen voor de diverse projecten. Liske had alles gezien en zou ook niet rusten

vooraleer het kleinste detail in orde kwam en degelijk afgewerkt was. Ook voor alle

leveringen en persmomenten was Liske graag van de partij.

Naast haar inzet voor de Kerkfabriek was Liske ook één van de drijvende krachten voor het dagdagelijkse beheer van de Parochiezaal die toen werd uitgebaat door de VZW Parochiale Werken.

 

Een vervanger zoeken voor deze "duivel doet al” was dan ook onmogelijk.  Gelukkig zijn er nog vele enthousiaste mensen in Wolfsdonk die hun steentje willen bijdragen voor de realisatie van een klein beetje meer samenhorigheid en warmte in onze gemeenschap.

Voor de Parochiezaal is er een heus parochiezaalcomité opgericht met als contactpersoon voor alle boekingen Rita Van Dijck. (0477 182068)

Op de vergadering van 14.11.2015 van de Kerkraad kon ook Chris Vercalsteren officieel als vervanger voor Liske van Rompay worden aangesteld.

 

De kerk draait voor het overgrote deel op de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers. We kunnen dat niet genoeg benadrukken en waarderen. Liske is een voorbeeld voor iedereen. We willen haar van harte danken in naam van de Kerkraad en de hele dorpsgemeenschap. We wensen haar en haar man een deugddoend en zorgeloos leven in Herselt. Liske nogmaals super bedankt!

 

De Kerkraad Wolfsdonk.