2015 Open Munumentendag Langdorp&Wolfdon

OPENMONUMENTENDAG op de grens van Hageland en Zuiderkempen

meer fotos: Wolfsfeesten 2015

 

OPEN MONUMENTENDAG EN WOLFSFEEST

 

Zondag 13 september 2015 was een hoogdag voor Wolfsdonk! Ter gelegenheid van Open Monumentendag en het Wolfsfeest stonden er een hele dag activiteiten op het programma die veel volk op de been brachten. De weergoden waren ons bovendien ook goed gezind!

 

Terwijl op Boeckxplein al heel wat bedrijvigheid heerste met het klaarzetten van alle standjes voor het Wolfsfeest later op de dag, gingen de festiviteiten om 10.30 u. van start met een plechtige eucharistieviering in de Sint-Antonius Abt kerk. De viering werd voorgegaan door E.H. Van der Stuyft en mooi opgeluisterd door fanfare De Verenigde Vrienden Wolfsdonk. Op het einde van de viering werd het beeldje van kunstenaar Jan Rosseels, ter ere van de Wolfsdonkse vrijwilligers en in herinnering aan Gerda Van de Schoot, dat in januari bij de Sint-Antoniusviering werd gepresenteerd en nu geplaatst is op de kerkmuur, ingezegend. Aansluitend bij de viering voorzag de kerkfabriek om 11.45 u. een infomoment over de projecten kerkhof en orgelrestauratie. Anne-Mie Havermans, specialiste funerair erfgoed, presenteerde haar bevindingen over het kerkhof. Wim Winters, orgelspecialist, vertelde over zijn studie van het Wolfsdonkse orgel. Voor velen was het de eerste keer dat ze de geheimen van dit Wolfsdonkse muzikale monument te horen kregen. Een groot deel van het pijpwerk dat zich in het orgel bevindt, is 18e-eeuws. Het orgel werd nog aangekocht voor de oude kapel in 1805 bij orgelbouwer Graindorge uit het Luikse. Het is helemaal niet duidelijk waar dit orgel vandaan kwam, al wordt ergens een klooster in de Kempen vermoed. Na de bouw van de nieuwe kerk, midden 19eeeuw, plaatste orgelbouwer Leonard Drijvers het oude orgel in een nieuwe orgelkast en voegde hij nog extra pijpwerk toe. Wim Winters lichtte toe hoe deze constructie goed onderhoud moeilijk maakte en het orgel daardoor vanaf de jaren ’60 niet meer bespeelbaar was. In samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, wordt nu gekeken hoe het orgel zal gerestaureerd worden. Binnen enkele jaren zal het orgel dan ook klinken zoals andere gerestaureerde orgels in de buurt zoals die van Testelt, Langdorp, Aarschot, etc. De kerkfabriek heeft samen met een aantal andere parochies bovendien een project opgestart voor een fietsroute langs orgels en kerkhoven in Oost-Brabant, tussen Leuven en Averbode. Die route zal normaalgezien in juni volgend jaar worden ingereden.

 

Na het infomoment in de kerk ging het dan richting parochiezaal voor een kleine receptie om 12.30 u. De verbouwingswerken voor nieuw sanitair, nieuwe verwarming en nieuw dak lopen ietwat vertraging op, maar toch kon, zoals gepland, een inhuldigingsmoment gehouden worden voor de vernieuwde toiletten. Mark Van der Borght, penningmeester van de kerkfabriek, lichtte toe hoe de verbouwing van de parochiezaal tot stand gekomen is en wat er in de volgende maanden nog staat te gebeuren. Ook op financieel vlak is er nog een hele weg te gaan voor de zaal, maar met de medewerking van alle verenigingen moet dit zeker lukken! Daarna werd Liske Van Rompay, jarenlang de drijvende kracht achter de parochiezaal en secretaris van de kerkfabriek, letterlijk in de bloemetjes gezet.

  

 

Liske verdient sinds enkele weken samen met haar man Rik van verdiende rust in het Woonzorgcentrum Sint-Barbara te Herselt. Heel Wolfsdonk is haar zeer dankbaar voor de ontelbare uren van inzet! Naast haar vele werk voor verenigingen zoals KVLV, verzorgde Liske de briefwisseling, de facturen en vele dossiers van de kerkfabriek en was zij het referentiepunt voor reservaties, de sleutel en allerlei grote en kleine opdrachten voor de zaal. Er volgde een heel warm en dubbel en dik verdiend applaus. Liske kreeg van de kerkfabriek ook een fotokader als aandenken. Naar 13u toe werd ook de nieuwe publicatie over Wolfsdonk, de "Kleine Gids van de Sint-Antonius Abt kerk en het plattelandskerkhof te Wolfsdonk” voorgesteld. Liske kreeg plechtig het eerste exemplaar overhandigd, de auteurs kregen ook elk een exemplaar en gingen samen op de foto. Al genietend van een goed glas wijn van ’t Alternatief of een glas fruitsap, ging de receptie in de parochiezaal naadloos over in het Wolfsfeest op het plein. De drank die gedurende de ganse dag werd verkocht in de zaal, wordt gebruikt voor de verdere verbouwing van de zaal.

 

In de namiddag was de Sint-Antonius Abt kerk nog te bezoeken. Wegens een artikel in de nationale editie van Kerk&Leven kwamen er ook veel mensen van buitenaf een bezoek brengen aan onze parochiekerk. Met de hulp van KLJ Wolfsdonk en het Sint-Jozefscollege Aarschot werden in de kerk ook panelen over de geschiedenis van het dorp opgezet, die de hele dag vlot gelezen werden. De Landelijke Gilde Wolfsdonk verzorgde de bewegwijzering van een fietsroute tussen Langdorp en Wolfsdonk. Het goede weer maakte dat ook deze tocht een succes werd. Tussendoor werden er ook informele rondleidingen georganiseerd op het kerkhof en in de kerk. Het was een plezier te zien en horen hoe jong en oud genoten heeft van deze dag en mee wil nadenken over waar we met kerk en dorpgemeenschap naartoe willen in de volgende jaren!

 

 

 

Zelden zal het merendeel van de Wolfsdonkse verenigingen meer naar de buienradar gekeken hebben (dan naar televisie…), dan de afgelopen week…

 

Immers, het derde Wolfsfeest kwam eraan, en de weerberichten werden met de dag negatiever. Had Frank Deboosere na de eerste vakantieweek een mooi nazomertje aangekondigd, deze week dreigde alles letterlijk en figuurlijk in het water te vallen.

 

Maar toch, eens temeer liet onze Patroonheilige, Sint Anteunkes, ons niet in de steek.

 

De eerste regendruppels vielen pas uit de donkere lucht toen "top of the bill” orkest Rita de laatste noten over het Boecxkplein lieten daveren.Pas wanneer het plein zo goed als opgekuist was, kwam een hevige plensbui het gebeuren afsluiten,Oef…. Bedankt Toine !

 

 

 

Ook dit keer een klein kwartiertje te laat begonnen  maar net als vorig jaar weer het denderende koppel Jolien en Boo om alles in gang te trappen, even later gevolgd door een "bende”kinderen van Onze School om op de tonen van het Vliegerlied, Lief klein konijntje, Tjoe Tjoe Wa, Kuikentje Piep, tien miljoen en de pinguindans, rond te springen en te dansen. Tussendoor bracht een opgedirkte Anissa nog Jolien van Dolly Parton ten tonele, en zelfs enkele would-be goochelaars (S.P.A.R.) zetten hun eerste stappen op een podium.

 

De Wolfsboenkers, ons KLJ team, lieten zich ook dit jaar weer niet onbetuigd om hun kamplied over te dorpskern te laten galmen.

 

De majoretten en de Twirlers, onder leiding van Krista, brachten nadien een halfuurke amusement voor het hoofdpodium, en nadien was het de de beurt aan de Wolfsdonkse Rocco Granta, de LOWIE, om (vooral) de ouderen met zijn accordeon te bekoren.

 

Even later werden de honden uitgelaten: de blaffers en de waffers van Hondenschool Akela lieten hun laatste trucjes zien en hoeft het gezegd dat zij vooral de kinderen aanspraken.

 

DJ’s Slug en Floks, twee topdj’s in wording, mochten toen een kwartier aan de knopkes plaatsnemen, en deden dat dan ook met veel bravoure. Het "veredelde” Sint Anteunkeskoor, "de tuukes” voor de vrienden, hadden ook voor dit jaar weer een setlist samengesteld met meezingers allerlei, en ook hun optreden, onder muzikale begeleiding van de Fried mocht op heel wat applaus rekenen.

 

Terwijl de Country Dancers van Rita Verbeeck en co, de mensen lieten genieten van enkele countrynummers, maakte de gelegenheidsband van de dag, RITA (met fanclub !!), zich klaar, om nadien een spetterend optreden te geven, en zo het feest treffend te beeindigen !

 

 

 

Het niet verwachtte maar heel goed meegevallen mooie weer en de massale opkomst (en het grote verbruik van drankjes en hapjes allerlei ) maakte van dit gebeuren weer maar eens een topdag voor Wolfsdonk. Het merendeel van de verenigingen was door zijn voorraad heen !

 

En zo als gisteren stond te lezen op Facebook:’t is het leukste dorpsfeest van het jaar, en het is altijd in Wolfsdonk ! Meer moet dat niet zijn !

 

Daar kan ik als organisator alleen maar heel tevreden over zijn !

 

Afspraak volgend jaar, vanaf nu dus telkens de eerste zondag van september ! Schrijf 4 september 2016 dus al  maar in je agenda !   

NIEUWE PUBLICATIE OVER WOLFSDONK

 

"Kleine gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk”

 

Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2015 en het derde Wolfsfeest werd op zondag 13 september in de parochiezaal van Wolfsdonk een nieuwe publicatie over de geschiedenis van het dorp, het kerkgebouw en het omliggende kerkhof voorgesteld. Dit boek is een realisatie van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk en De Kroon op het Werk.

 

De Wolfsdonkse kerkfabriek is al verschillende jaren actief bezig met het herwaarderen van het Wolfsdonkse cultureel erfgoed en de lokale geschiedenis. Na de restauraties van pastorij en schoolhuis, werd in 2012 de buitenrestauratie van de Sint-Antonius Abt kerk afgerond. Ter gelegenheid van deze afwerking en 170 jaar parochie Wolfsdonk, werd in oktober van dat jaar een Groot Dorpsfeest opgezet, waarbij ook een postertentoonstelling over de parochiale en kerkelijke geschiedenis werd uitgewerkt. Dit feest werd later de aanleiding voor de jaarlijkse Wolfsfeesten. Het kerkbestuur en een stuurgroep werken ook al enkele jaren vol ijver aan een project over het waardevolle plattelandskerkhof van Wolfsdonk. Mede dankzij subsidies van de provincie Vlaams-Brabant is er een uitgebreide historische studie uitgewerkt, die leidde tot het groen herinrichten van het oude kerkhof. Ondertussen is ook een dossier opgestart voor de restauratie van het historische, als monument beschermde, orgel. Deze aandacht voor de geschiedenis en het patrimonium van Wolfsdonk maakt deel uit van een sterk gemeenschapsgevoel, dat in het dorp, met haar vele actieve verenigingen, te voelen is. De verschillende festiviteiten op 13 september, van een eucharistieviering opgeluisterd door fanfare De Verenigde Vrienden, een fietstocht, de inhuldiging van het vernieuwde deel parochiezaal tot het druk bezochte Wolfsfeest op het Boeckxplein, getuigen hiervan.

 

Naar het voorbeeld van Sint-Pieter in Langdorp, waar vorig jaar een "Kleine gids…” verscheen, besliste de kerkfabriek om de bestaande historische studies te bundelen in een nieuw boek: de "Kleine gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk”. Josée Lehon en Jonas Danckers bundelden de bijdragen van funerair deskundige Anne-Mie Havermans, burgemeester André Peeters, orgeldeskundige Wim Winters, heemkundige Eddy Dehond en archeoloog Jonas Danckers. De lay-out van dit boek werd verzorgd door Jasper Van Lommel (graafontwerp.be). Het is de bedoeling dat in samenwerking met De Kroon op het Werk, na de boekjes over Langdorp en Wolfsdonk, ook andere kerksites beschreven zullen worden in deze reeks. De Wolfsdonkse Kleine Gids werd tijdens een kleine receptie rond 12u30 voorgesteld in de parochiezaal. Het eerste exemplaar werd plechtig overhandigd aan Liske Van Rompay, tot voor kort de drijvende kracht achter de parochiezaal en secretaris van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt, om haar te danken voor haar jarenlange ongebreidelde inzet.

 

Deze fraai geïllustreerde uitgave schetst de rijke geschiedenis van de Wolfsdonkse bedevaartplaats en het Plattelandskerkhof. De Wolfsdonkse kapel uit de vroege 15de eeuw werd herhaaldelijk vergroot. In 1842 werd ze afgebroken en werd er een nieuwe neoklassieke kerk gebouwd. De Wolfsdonkenaren tonen hun niet aflatende geloofsijver in de verering van hun patroonheilige Sint-Antonius Abt. Een rijke traditie die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Op de zondag na het feest van deze eremiet, 17 januari, worden na de plechtige hoogmis, de giften als varkenskoppen, hespen, eieren en andere waren, per opbod verkocht.

 

Praktische info:

 

   

 

"Kleine gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk”, net zoals de Kleine Gids voor Langdorp, kost € 17. Voor verzendingskosten worden € 4 aangerekend. Bedrag over te maken op rekeningnummer BE95 1490 5583 1858 (BIC GEBABEBB) van De Kroon op het Werk, Langdorp met vermelding: "Kleine gids...” en volledige adres.

 

Meer info via joseelehon@skynet.be en op www.sintpieterlangdorp.be

 

Foto presentatie van de Wolfsdonkse Kleine Gids op 13 september 2015: Bovenste rij v.l.n.r.: Liske Van Rompay, Anne-Mie Havermans, Eddy Dehond, André Peeters, Wim Winters, Josée Lehon  Onderste rij v.l.n.r. Jonas Danckers, Mark Van der Borght. (foto Roel Peeters).

 

 

Wolfsdonk en Langdorp, aloude gebedsplaatsen springlevend.

Op ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 zetten de kerken van Wolfsdonk en Langdorp hun deuren wagenwijd open.

De buitenrestauratie van de Sint-Antonius Abt kerk te Wolfsdonk werd afgerond in 2012. Ondertussen wordt er vol ijver verder gewerkt aan het waardevolle Plattelandskerkhof. Het dossier voor de restauratie van het historische, beschermde orgel loopt en de Parochiezaal kreeg een facelift. Wolfsdonk is een dynamische parochie waar heel wat verenigingen steeds klaar staan om het dorp te animeren. Op 13 september sluiten de kerkelijke en historische activiteiten naadloos aan op het Wolfsfeest, waar versnaperingen, spelletjes voor de kinderen en optredens voorzien zijn.

In de Langdorpse Sint-Pieterskerk is het historische Robustelly-orgel en de klokkenkamer de ganse namiddag te bezichtigen. Om 17u volgt een orgelrecital door Peter Jeurissen.

Tussen de kerken van Wolfsdonk en Langdorp is de ganse dag een bewegwijzerde fietsroute te volgen langs mooie plekjes natuur en bezienswaardigheden zoals de Dopkesboom en de Heimolen. Meer info op www.sintpieterlangdorp.be

Iedereen is van harte welkom!

"Kleine gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk”

 

Naar het voorbeeld van Sint-Pieter in Langdorp, waar vorig jaar een "Kleine gids…” verscheen, wordt er op 13 september een boek over de kerk van Wolfsdonk voorgesteld: "Kleine gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk”. De gids bundelt bijdragen van funerair deskundige Anne-Mie Havermans, burgemeester André Peeters, orgeldeskundige Wim Winters, heemkundige Eddy Dehond, en archeoloog Jonas Danckers. Deze fraai geïllustreerde uitgave schetst de rijke geschiedenis van de Wolfsdonkse bedevaartplaats en het Plattelandskerkhof. De Wolfsdonkse kapel uit de vroege 15de eeuw werd herhaaldelijk vergroot. In 1842 werd ze afgebroken en werd er een nieuwe neoklassieke kerk gebouwd. De Wolfsdonkenaren tonen hun niet aflatende geloofsijver in de verering van hun patroonheilige Sint-Antonius Abt. Een rijke traditie die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden. Op de zondag na het feest van deze eremiet, 17 januari, worden na de plechtige hoogmis, de giften als varkenskoppen, hespen, eieren en andere waren, per opbod verkocht.

 

Wolfsdonkse geschiedenis in een notendop

 

In 1435 krijgt het gehucht Wolfsdonk, dat dan deel uitmaakt van de parochie Langdorp, de toelating van de Abdij van Sint-Geertrui te Leuven om een kapel te bouwen. Deze bedeplaats voor de Heilige Antonius Abt wordt in 1457 omgebouwd tot een eenbeukige, gotische stenen kapel. De priesters van de hoofdkerk van Langdorp staan in voor de bediening, maar door de afstand verloopt dit niet altijd zo vlot. Wolfsdonk vraagt in 1662 dan ook aan de Witheren van de Abdij van Averbode om de kapel mee te bedienen. Na een eerste poging in 1664, verzoeken de Wolfsdonkenaren andermaal in 1786 om een zelfstandige parochie te worden. Dit verzoek wordt niet ingewilligd, maar vanaf 1788 krijgt onderpastoor Van Hove uit Langdorp wel een vaste verblijfplaats in Wolfsdonk. Na de Franse periode, waarin Wolfsdonk onder de succursaal van Langdorp komt te resorteren onder het decanaat Aarschot (voordien onder Diest), stijgt het bevolkingsaantal van Wolfsdonk sterk. In 1806, 1819 en 1823 wordt de oude kapel nog uitgebreid en gerestaureerd maar wegens haar erbarmelijke staat en het groeiende plaatsgebrek, wordt 16 jaar later beslist om een nieuwe kerk te bouwen. Architect Drossaert uit Tienen krijgt uiteindelijk het project toegewezen en in 1842 wordt de eerste steen gelegd van de neoclassicistische Sint-Antonius Abt kerk. Vanaf 1 januari 1843 wordt Wolfsdonk als zelfstandige parochie erkend. De gebroeders-priesters Peeters investeren als weldoeners van de kerk in de daaropvolgende jaren veel in klokken, meubilair en orgel (erkend als monument in 1974). Een grondige dakrestauratie volgt reeds in 1892. Het hoofdaltaar wordt in 1928 vervangen na de verwoesting door een brand en in 1951 worden twee nieuwe, grote klokken ingewijd (na de Duitse opeising van de oude klokken in 1943). In 1962 wordt het dak opnieuw vervangen en wordt het interieur herschilderd. In oktober 2012, tot slot, viert de parochie de 170e verjaardag van haar oprichting met een dorpsfeest, met als directe aanleiding het afronden van de buitenrestauratie van het kerkgebouw. In 2015 is ook het restauratieproject van het omliggende plattelandskerkhof afgewerkt en zit een restauratiedossier voor het beschermde orgel van de kerk in de pijplijn.

Uniek bewaard Plattelandskerkhof.

 

Het Plattelandskerkhof rond de Sint-Antonius Abt kerk te Wolfsdonk is, samen met het Plattelandskerkhof rond de Sint-Pieterskerk te Langdorp, een van de weinige goed bewaarde landelijke begraafplaatsen. Beiden maakten ze deel uit van een grondige studie door funerair deskundige Anne-Mie Havermans, kunsthistorica, en landschapsarchitect Michel Pauwels. De Provincie Vlaams Brabant ondersteunde de studie als een pilootproject. Een handig draaiboek biedt andere kerkraden en gemeentes inzage in de historiek en praktische uitwerking bij conservatie en restauratie.

 

Praktische info:

 

OPENMONUMENTENDAG OP ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015.

Wolfsdonk

De Sint-Antonius Abt kerk is tussen 10 en 18 uur doorlopend te bezoeken. Een tentoonstelling illustreert de rijke Wolfsdonkse geschiedenis.

10.30 uur: Plechtige Hoogmis opgeluisterd door het parochiekoor.

Aansluitend: inzegening van het beeldje van Jan Rosseels: "opgedragen aan alle vrijwilligers”, ter nagedachtenis aan Gerda Van de Schoot, dat geplaatst is rechts op de kerkgevel.

11.45 uur: Sint-Antonius Abt kerk
Presentatie van het kerkhofproject Langdorp-Wolfsdonk door specialiste funerair erfgoed Anne-Mie Havermans en het project orgelrestauratie door orgeldeskundige Wim Winters.

12.30 uur: Parochiezaal.
Voorstelling van de "Kleine gids voor de Sint-Antonius Abt kerk en het Plattelandskerkhof te Wolfsdonk” met bijdragen van Anne-Mie Havermans, André Peeters, Wim Winters, Eddy Dehond en Jonas Danckers.
Inhuldiging van het vernieuwde deel van de parochiezaal

13-18 uur : Wolfsfeest op het Boeckxplein met alle verenigingen. Naast drank, versnaperingen en spelletjes, zijn er ook optredens voorzien.

 

Langdorp

De Sint-Pieterskerk met de klokkenkamer en het Robustelly-orgel zijn te bezoeken vanaf 13.30 uur.

17 uur: Orgelrecital op het Robustelly-orgel door Peter Jeurissen (recital 8 euro)

 

Fietstocht

Tussen Langdorp en Wolfsdonk kan de ganse dag een bewegwijzerde fietsroute gereden worden. Tussen de twee gebedsplaatsen liggen mooie stukjes natuur, van dennenbossen tot heidegebied, langs bezienswaardigheden als de Heimolen en de Dopkesboom. Info over deze route kan verkregen worden in de twee kerken.