2015 Processie Langdorp

   

15 AUGUSTUS :

HOOGFEEST VAN ONZE LIEVE VROUW

TEN HEMELOPNEMING

VIERING VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DE DONK
 
 
 

15 AUGUSTUS : HOOGFEEST VAN ONZE LIEVE VROUW EN MOOIE PROCESSIE

 

Angstvallig hielden wij het weerbericht in ‘t oog en tot het laatste moment werd de buienradar geraadpleegd.  Maar Onze Lieve Vrouw draaide netjes alle hemelsluizen toe.   Om 10.00 u. verzamelden wij aan het kapelletje van de Donk. Onder politiebegeleiding konden we vertrekken. Het processiekruis met kandelaar voorop, gevolgd door de fanfare, de vaandels van St.Pieter, H. Lucia en H. Margaretha , het mooie beeld van O.-L.-Vrouw van de Donk, voorafgegaan door de vaandel van O.L.Vrouw  en een bloemstukje, gevolgd door het Sint-Pieterskoor . De vaandel van het H. Sacrament ging voor het baldakijn waaronder onze priester het  Allerheiligste droeg, omringd met flambouwen, wierook en belletjes.

Aan het kapelletje voor de Sint-Pietersschool hielden we halt.  De priester bad er eventjes, bewierookte het beeld van O.L.Vrouw en het Allerheiligste.  Het koor zong een " Wees gegroet ".  Terwijl de priester ons de zegen gaf met het Sacrament speelde de fanfare de " Last Post ".

 

Al biddend en onder het luiden van de 4 klokken, trokken we verder naar de kerk waar het orgel feestelijk klonk.  Het werd een mooie viering, iedereen bad en zong mee.

 

Het was de naam " processie " waard, ingetogen en biddend het beeld van O.L.Vrouw naar de kerk begeleiden.  Maar, zo’n mooie processie kan alleen maar dank zei al die helpende handen!  Namens deze weg willen we iedereen, klein en groot, van harte bedanken !  Dank u wel aan alle mensen voor het helpen opbouwen en terug afbreken, aan alle dragers tijdens de processie, aan de fanfare, het zangkoor en organist en vooral aan de mensen die beide kapelletjes zo netjes hebben versierd en gepoetst en ze zelfs belangeloos het ganse jaar onderhouden !  Ook van harte dank aan onze priester Paul Van der Stuyft om ons te begeleiden tijdens de processie en het verzorgen van de mooie viering !

 

Dank u wel iedereen voor de fijne samenwerking.