2015 Parochiezaal W Koning B

Renovatie werken parochiezaal Wolfsdonk

Steun door storting op de rekening van de Koning Boudewijn Stichting

ZAAL DEN ABT

Deze Koning Boudewijn stichting is begonnen om de fiscale attesten voor de giften voor de renovatie van de parochiezaal, huidige ZAAL DEN ABT.

Dit attest heeft betrekking op de giften die in 2015 werden gestort op de projectrekening.

Ook in 2016 kan er gestort worden op deze projectrekening BE10000000000404 met vermelding 128/2790/00017.

Ook voor deze stortingen krijgen jullie een fiscaal attest. Dit zal verstuurd worden begin 2017.

Hartelijk dank voor de steun bij de realisatie van dit belangrijke project.

KF Wolfsdonk + het zaalcomité DEN ABT

MEER UITLEG:

Het project wordt ondersteund via een zogenaamde "projectrekeningā€¯ bij de Koning Boudewijnstichting.
Alle giften van meer dan 40 euro die op deze rekening met het nummer
BE10 0000 0000 0404  worden gestort komen in aanmerking voor fiscale vrijstelling. Vergeet wel niet de vermelding 128/2790/00017 mee op te geven voor project parochiezaal Wolfsdonk.  Al deze giften worden  volledig gestort op de rekening van de parochiezaal om de renovatiewerken te bekostigen.
 
Renovatie werken parochiezaal Wolfsdonk
 
De procedure van de openbare aanbesteding voor de renovatie van de parochie is afgerond. Na nazicht en controle door de architect van alle offertes bleek de firma MBC uit Maasmechelen de laagste inschrijving.
 

Deze firma zal zorgen voor nieuw sanitair, nieuwe verwarming op aardgas, brandveiligheid en een nieuw dak. De werken zullen doorgaan in juli en augustus en zijn normaal afgerond tegen de Open monumentdag en Wolfsfeesten van 13/09/2015.

De totale kostprijs van de werken en studiekosten zal bijna 250.000 € bedragen. Dit is een hele som geld. De kerkfabriek zelf heeft hiervan al een bedrag van 101.000 €  bijeengebracht door de verkoop van een stuk bouwgrond in Holsbeek. De opbrengst van deze verkoop is volledig toegewezen aan het project voor de parochiezaal.

Blijft natuurlijk dat er nog een belangrijk resterend bedrag zal moeten verzameld worden door allerhande initiatieven. De eetdag van 07/06/2015 en de Sint-Antonius viering van 18/01/2015 brachten samen 3756,47 € op. Een mooie opbrengst maar er blijft natuurlijk nog een heel lange weg te gaan om resterende 145.244 € bijeen te krijgen.  We hebben dan ook de hulp nodig van iedereen.