2015 Kerkhof Wolfsdonk stand van zaken

HERWAARDERINGSPROJECT KERKHOF WOLFSDONK: STAND VAN ZAKEN

Hier een aantal foto's van het resultaat van het herwaarderingsproject historisch kerkhof van Wolfsdonk op Hemelvaart  2015. 

Momenteel zijn de aanplantingen van de grote struiken en leibomen afgerond.

Voor Hemelvaart werden ook de aarden bedjes opnieuw opgemaakt. Om de traditie van het jaarlijks opmaken van de bedjes te kunnen behouden zullen deze bedjes niet worden ingezaaid met grassen en kruiden zoals de rest van het kerkhof. Er zal aan de achterzijde van het kerkhof een ruimte voorzien worden waar aarde aanwezig  zal zijn om telkenjare de aarden bedjes te kunnen aanleggen ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen.

Als het weer het toelaat is de inzaaiing van de grassen en kruiden in uitvoering gegaan in de week van 18 mei. Het kerkhof zal dan eventjes afgesloten zijn om de grassen goed te laten opkomen.

Na de ingroening van het kerkhof zal de eindafwerking gebeuren, de graven zelf zullen verder worden hersteld waar nodig, hetzij de zerk, het kruis, de marbrietplaten of de Christus of Engelenbeeldjes.

Na het beëindigen van de werken met graafmachines en diens meer kan ook het  beeldje " De vrijwilliger”, welke werd ingehuldigd op 18 januari, haar definitieve plaats innemen op de voorgevel van de kerk.

In de volgende fase zullen de storende aanplakborden op de parking voor de kerk worden verwijderen en zullen de oude contouren van de oude kapel worden aangebracht.

In het najaar tenslotte zullen nog de vaste planten en bloembollen worden aangeplant op de bedjes met de haagjes.

Op zondag 13 september 2015 zal dan de plechtige inhuldiging van het volledig geherwaardeerde kerkhof doorgaan. Dit is op open monumentendag waarbij ook de kerk zal worden opengesteld en er traditiegetrouw de Wolfsfeesten zullen doorgaan.