2015 Parochiezaal Wolfsdonk

PAROCHIEZAAL WOLFSDONK WORDT GERENOVEERD

Zoals jullie wellicht wel gemerkt hebben, is de Wolfsdonkse parochiezaal aan een opknapbeurt toe. Bovendien vraagt de brandweer heel wat bijkomende aanpassingen  om te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende brandveiligheidsvoorschriften. Vele verenigingen gebruiken deze zaal in Wolfsdonk dorp voor hun eetdagen en andere activiteiten, maar mettertijd zijn de keuken, de verwarming, het dak en zeker het sanitair aan vernieuwing toe. Zonder aanpassing van de zaal aan de brandveiligheidsvoorschriften zou de zaal op termijn sowieso noodgedwongen gesloten moeten worden.

De laatste jaren is de Kerkfabriek van Wolfsdonk dan ook beginnen kijken hoe deze renovatie kan opgezet worden. Na de restauratie van de kerk in 2012 begon de kerkfabriek immers ook te dromen van een nieuwe opgefriste parochiezaal. Begin 2013 werd de eerste vergadering gehouden met het bisdom en de VZW parochiale werken. De VPW was  immers diegene die al altijd het beheer en de exploitatie van de zaal op zich nam. Er moest eerst uitgeklaard worden wie juist eigenaar was van de zaal en wie de nodige initiatieven zou nemen om de parochiezaal verder te kunnen blijven behouden voor de verenigingen. De parochiezaal is immers deels eigendom van de Vereniging Parochiale Werken (vzw) en deels van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk (openbaar bestuur). Op 21 april 2015 is in samenspraak met het bisdom een erfpachtovereenkomst afgesloten waardoor de Kerkfabriek Wolfsdonk nu voor de volgende 27 jaar het beheer kan overnemen van de VZW parochiale werken en er ook opnieuw kan worden geïnvesteerd in de parochiezaal. Er werd ondertussen al (mede dankzij CERA) een eerste stap gezet met het plaatsen van een nieuwe nooddeur aan de achterzijde van de zaal. Dit was immers dringend nodig  voor de brandveiligheid. Tegelijkertijd biedt deze deur  ook een mooi zicht op de tuin. Er is hierdoor  ook een betere toegang tot de tuin die bij mooi weer ook gebruikt zal kunnen worden.

De laatste maanden heeft de Kerkfabriek verder overlegd met een studiebureau en architect om  een renovatieplan op te stellen voor de zaal dat voldoet aan de vereisten van het brandweerverslag. De werken voor nieuw sanitair, dak, verwarming en brandveiligheid zijn gepland voor de zomermaanden 2015. Er wordt gehoopt dat de zaal bij de volgende Wolfsfeesten op 13 september plechtig kan ingehuldigd worden.

Alle verenigingen van Wolfsdonk werden uitgenodigd voor een vergadering op 05.05.2015 waarin de historiek en details van het project parochiezaal werden besproken.

Om de zware kosten van de renovatie te kunnen dragen zullen er de komende maanden en jaren immers verschillende activiteiten georganiseerd moeten worden. Voor dit project zijn er immers bijna geen subsidies mogelijk. De volledige kostprijs, geraamd op € 260.000, zal zelf bijeen gebracht moeten worden.

Gelukkig is het project wel al erkend door de Koning Boudewijnstichting en kunnen giften voor de parochiezaal worden afgetrokken van de belastingen op dezelfde manier als een gift voor "Broederlijk Delen”, "Het Belgische rode Kruis”, "Artsen zonder grenzen” enz…. Giften voor de renovatie van de parochiezaal kunnen gebeuren op de projectrekening BE10 0000 0000 0404 met vermelding 128/2790/00017.

Op zondag 7 juni gaat er ook eetdag door in samenwerking met de verenigingen van Wolfsdonk.  Tijdens deze eetdag is er ondermeer "Stoofvlees met Wolfsbier”  verkrijgbaar. Dit gerecht werd door de Landelijke Gilden van Wolfsdonk gecreëerd  en is naar het schijnt ongelooflijk lekker.

Wij danken jullie alvast voor de steun bij de renovatie van de parochiezaal,

De kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk