2008 Het viergelui in Langdorp

22 EN 23 SEPTEMBER 07, EEN UITZONDERLIJK WEEKEND IN LANGDORP

 

Artisanaal klokgieten

 

Er wacht de Langdorpenaren een bijzonder spannend weekend. Het gieten van een klok is immers geen alledaagse gebeurtenis ! De z.g.n. "kleine klok” zal in de buurt van de kerk gegoten worden op zaterdag 22 september 07, (omstreeks 21.30 uur), na het orgelrecital (20.15 uur).

Bij zijn aanstelling tot pastoor van Langdorp Sint-Pieter in september 2006, koos E. H. Jef Van Osta, Norbertijn van Averbode, voor een ongewoon geschenk  Hij wilde het historische viergelui in de Sint-Pieterskerk herstellen. Na het verdwijnen van het viergelui in de oorlog werden er in de jaren vijftig twee klokken ingewijd. Om het volledige instrument te herstellen zijn er nog twee nieuwe klokken nodig. Een kleine "Angulusklok” die door E.H. Van Osta geschonken wordt en een grote Bourdonklok die door de parochiegemeenschap bijeengespaard wordt.

 

Een uitzonderlijk geschenk

 

10 jaar geleden slaagden de parochie erin om hun steentje bij te dragen tot de restauratie van het beschermde Robustelly-orgel. Opnieuw mobiliseert men de gemeenschap voor een nieuwe krachttoer. Nadat er met Pasen chocoladeklokjes werden aangeboden kende de Kunstverkoop op Pinksterzondag een groot succes. "MEER DORP” is immers het moto, mensen dichter en vaker bij mekaar brengen is het hoofddoel van alle activiteiten.

Maar het gieten van een klok "in situ” (ter plaatse) is zo uitzonderlijk dat het iedereen kan boeien. Het museum "Het Vleeshuis” te Antwerpen dat zich specialiseerd in instrumenten, heeft spontaan gevraagd om de hele bedrijvigheid te mogen filmen.

Er werden ook filmpjes teruggevonden van de plechtige wijding in de jaren vijftig. Deze documenten tonen wij op zondag 23 september 07 samen met foto’s uit de oude doos.

 

10 jaar Langdorpse Orgelrecitals

 

Sedert de restauratie organiseert men voor het 10 jaar op rij Orgelrecitals op het gerestaureerde beschermde Robustelly-Orgel. Heel wat schitterende organisten passeerden de revue. Peter Breugelmans, stadsorganist te Leuven, is geen onbekende in Langdorp. Hij bespeelde het Luikse instrument herhaaldelijk voor recitals en plechtige vieringen.

Op zaterdag 22 september 07 om 20.15 uur brengt hij een concert samen met zijn vrouw, de mezzo-sopraan Maaike Van Steenbergen. Het zal een feestelijk gebeuren zijn om het tweede lustrum te vieren.

 

Antiek- en Brocantemarkt

 

Maar er is meer. Na het orgelrecital en het gieten van de kleine klok op zaterdag krijgen wij een hoogtepunt op zondag 23 september 07. Vanaf 14 uur vinden er, in en rond de parochiezaal van Sint-Pieter te Langdorp, een Antiek-en Brocantemarkt plaats. Iedereen die mooie stukken wil afstaan ten voordele van het viergelui kan Antiquair spelen voor één dag.

Sport en spel, muziek, drank en hapjes zijn onontbeerlijk. In de namiddag zal de pasgegoten, kleine klok voldoende afgekoeld zijn en mag ze uitgegraven worden. Dat is een spannend moment ! Zal de klok gelukt zijn ?

De Week van Vervoering die dan loopt kan ons aanmoedigen om met de fiets te komen.

Het mooie weer dat hebben wij alvast besteld.

 

Praktisch:

Sint-Pieterskerk, Langdorpsesteenweg, in en rond de kerk.

Zaterdag 22 september 07

20.15 uur Orgelrecital

21.30 uur Gieten van de kleine klok

drankjes en hapjes

Zondag 23 september 07

Vanaf 14 uur

Antiek- en Brocantemarkt ten voordele van het viergelui

Hapjes, drankjes, sport, spel, animatie

En het uitgraven van de klok.

Wie een mooi stuk wil afstaan kan het naar de parochiezaal brengen

Tijdens de opneningsuren van het parochiesecretariaat; maandag

en donderdag of op zaterdag 1, 8 of 15 september 07 tussen 10 en 12 uur.

 

   

 

In de Langdorpse toren hing volgens geschiedkundige bronnen reeds in de 16de eeuw een viergelui. De huidige klokkenstoel bevestigt dit historisch gegeven. Tijdens de godsdienstoorlogen (16de eeuw), met de Franse Revolutie (einde 18deeeuw) en tijdens WO ii (1943) werd evenwel het Langdorpse viergelui telkens ten dele geroofd, ondermeer de grote klok.

De melodische opeenvolging van de vier afzonderlijke tonen der klokken geeft aan een dergelijk gelui een specifieke tonaliteit. Bijvoorbeeld het «Pater Noster-motief», het «Te Deum-motief» of een «Salve Regina-motief». Het Langdorpse nieuwe viergelui zal een «Salve Regina-motief» (es’, g’, bes’, c’’) worden. Alle klokken — ook de oude — worden opgehangen aan ambachtelijke krukassen en krijgen elk een met de hand gesmede vliegklepel. Daardoor zullen de klokken van Langdorp aan klankkleur winnen.

Op deze wijze wordt naast het beschermde 18de eeuwse Robustelly-orgel weer een stuk van het muzikale patrimonium van onze oude Sint-Pieterskerk in ere hersteld.

 

Schatkamers

ANTIQUAIR VOOR EEN DAG !

 

Wij gaan een schitterend weekend tegemoet ! Zaterdag 22 september en zondag 23 september 2007 staan volledig in het teken van het Robustelly-orgel en van de nieuwe klokken. De Langdorpse Orgelrecitals bestaan 10 jaar. Het tweede jubileumrecital wordt gebracht door Peter Breugelmans op zaterdag 22 september 2007 om 20.15 uur. Na het recital wordt de "kleine klok”, geschonken door de nieuwe pastoor, gegoten, buiten in de buurt van de kerk. Dit unieke artisanale gebeuren mag u zeker niet missen. In de parochiezaal kunnen wij klinken op het welslagen van de klok. "MEER DORP” groeit in alle evenementen. Telkens brengen de orgelrecitals veel mensen op de been. Ook de Kunstverkoop lokte heel wat parochianen. De smaak voor kunst, antiek en rariteiten kreeg men alvast te pakken. Maar nog belangrijker was  "de ontmoeting”, in alle betekenissen van het woord ! Op zondag 23 september 2007 in de namiddag mag de pasgegoten klok uitgegraven worden. Het brons zal voldoende afgekoeld zijn maar het blijft een zeer spannende onderneming. Zal de klok gelukt zijn ? Ondertussen vinden wij in de parochiezaal de vergeten schatten van onze zolders en kelders. Inderdaad, op de "ANTIEK – en BROCANTEMARKT kan u naar hartelust komen snuisteren. Tenzij u liever zelf verkoopt ? Kopen en verkopen kan u voor de gelegenheid perfect combineren. Ten voordele van "DE GROTE BOURDONKLOK”, die de parochianen beloofden n.a.v. de aanstelling van de nieuwe pastoor. Het historische viergelui zal opnieuw galmen over de Demervallei ! Het huis opruimen is nog nooit zo zinvol geweest. Kijk rond in uw kamers, op zolder of in de kelder. De waardevolle voorwerpen waar u wat op uitgekeken bent zullen een ander interieur kleuren. En, wie weet, vindt u niet dat ene unieke stuk dat aan uw collectie ontbreekt ? Antiquair voor een dag ! Wij hebben toch allemaal ooit "winkeltje” gespeeld. Wat wil u afstaan ten voordele van de klok ? Het beloofd weerom een boeiende namiddag te worden. Wij houden u op de hoogte.

Het "Comité Klok”