Kerkfabriek bedankt Cera holding voor de steun aan project nooddeuren

    

Op de Sint-Antoniusviering van 18/01/2015 werd Cera Holding bedankt voor de financiële  steun bij de installatie van de nieuwe nooddeuren aan de parochiezaal.

Begin juni 2014 diende de kerkfabriek een dossier in voor een financiële tussenkomst bij Cera.  Cera is een coöperatieve vennootschap met meer dan 400.000 vennoten. Cera heeft naast haar belangrijke taak als verankeraar van KBC Bank en verzekeringen in België immers ook een belangrijke maatschappelijke werking. Cera investeert met haar maatschappelijke werking in zeven kerndomeinen die aansluiten bij de waarden van de coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu. Via deze maatschappelijke werking realiseert Cera haar missie ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’.

De actieradius van een coöperatie is ruimer dan het onmiddellijke financieel belang van de vennoten. Coöperaties weten dat waarden als betrokkenheid en solidariteit stevige fundamenten vormen om onzekere tijden te trotseren. De vennoten hebben een breder, gemeenschappelijk doel voor ogen en zijn er persoonlijk bij betrokken.  In elke regio is er dan ook een regionale vertegenwoordiging die beslissingen kan nemen voor de ondersteuning van regionale projecten. De heer Luc Laenens uit Wolfsdonk is  lid van de regionale raad van Cera voor onze regio Demerland. 

Op de vergadering van de regionale raad van Cera afdeling Demerland van 9/10/2014 kon de kerkfabriek haar dossier verder gaan verdedigen bij de regionale raad.  De vergadering besloot hierop een bedrag van 1500 € toe te kennen aan het project nooddeuren parochiezaal Wolfsdonk. Het project kon ondertussen worden gerealiseerd en is slechts de eerste stap in de verdere renovatiewerkzaamheden aan de parochiezaal.

Op de foto de heer Luc Laenens die als vertegenwoordiger van Cera holding bedankt wordt door de penningmeester van de kerkfabriek.(Mark Van der Borght).