CHIRO GIJMEL VIERDE CHRISTUS KONING

Christus-Koning, de patroonheilige van de jeugdbeweging werd feestelijk gevierd op zaterdag 22 november door de Chiro van Gijmel .

Ze waren allemaal van de partij, klein en groot…Een volle kerk zong de chiroliedjes uit volle borst mee !

Proficiat aan de leiding en alle meisjes en jongens van de Chiro voor de verzorgde viering en de prachtige muzikale omkadering.

 

De geschiedenis van de naam ‘CHIRO’ en het logo:

 

De naam Chiro is geen afkorting, maar bestaat uit twee Griekse letters achter elkaar: c 'chi' en r 'rho'. De Chiro is gegroeid uit de katholieke patronaten. Godsdienstige vorming speelde daar een heel belangrijke rol. 'Chi' en 'rho' passen daarbij omdat het de eerste letters zijn van Jezus' bijnaam: Christos, de gezalfde.
De keuze voor de Griekse letters heeft te maken met het Nieuwe Testament: dat was oorspronkelijk in het Grieks geschreven. De eerste keer dat de naam Chirojeugd gebruikt werd, stond hij nog niet voor een jeugdbeweging. Het was een algemene benaming voor de jongeren in de patronaten, die door hun godsdienstige opvoeding als het ware 'ridders voor Christus' werden. Rond dat idee werd een heel opvoedingsideaal opgebouwd. Het oorspronkelijke logo bestond alleen uit de XP. In de jaren '80 werd de X uitgerekt tot een open cirkel: Chiro is een beweging, een gemeenschap die op zich staat (een kring of cirkel), maar die toch oog heeft voor de omgeving en voor de grote wereld (de opening in de cirkel). Rond 2000 werd dan gekozen om die cirkel in een speels rood vlak te plaatsen.