HERWAARDERING HISTORISCH KERKHOF WOLFSDONK

Op 24 november 2014 werd het draaiboek voor de herwaardering van plattelandskerkhoven voorgesteld op een studiedag georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant. Het draaiboek is het resultaat van de werkzaamheden van de stuurgroep plattelandskerkhoven waarbij onze historische kerkhoven van Langdorp en Wolfsdonk als pilootproject fungeerden.  Het draaiboek geeft een leidraad voor andere openbare besturen hoe ze hun historisch erfgoed kunnen bewaren, aangenamer en onderhoudsvriendelijker kunnen maken. Door het verbod op het  gebruik van chemische onkruidbestrijders is een verstandige ingroening immers noodzakelijk.  Jonas Danckers van onze kerkfabriek mocht de spits afbijten op de studiedag met een algemene voorstelling van aanpak van een kerkhofrenovatie. Nadien kwamen ook Anne-Mie Havermans de funerair specialiste van Vlaanderen en Michel Pauwels de landschapsarchitect aan bod met de voorstelling van de uitgewerkte plannen voor Langdorp en Wolfsdonk. Dat er nood was aan een draaiboek was meer dan duidelijk, de studiedag was al binnen de week na de opening van de inschrijvingen volzet.  Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen op deze studiedag af. Het draaiboek is te downloaden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.


https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/erfgoed-en-monumentenzorg/publicatie-draaiboek-plattelandskerkhoven.jsp

Nu alle studies en plannen klaar zijn kan er verder gewerkt worden aan de realisatie van het project. De aanbestedingsdossiers voor de ingroening en het herstel van de kerkhofmuur zijn lopende. De restauratie van de monumentale sarcofaag is reeds gegund en zal worden uitgevoerd in het voorjaar 2015.


Ondertussen zijn er al een aantal kleinere, doch belangrijke ingrepen doorgevoerd. Alle bestaande gietijzeren kruisen en porseleinen ornamenten zoals de Christuskopjes en Engeltjes werden reeds gerestaureerd. De Nederlandse restauratrice is rond 1 november nog eens langs geweest om haar werk te inspecteren.  Tijdens haar bezoek kon ze vaststellen dat de vele mensen zeer betrokken waren en hun graf en graftekens zo veel mogelijk wilden laten schitteren.  Ze moest ook wel vaststellen dat hierbij dikwijls nogal agressieve producten zoals javel, schuurmiddel en diens meer werden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de ornamenten in goede staat gaan blijven is enkel een vochtig doekje meer dan voldoende.  Om het restauratiewerk niet op korte termijn terug te laten verloren gaan doen we dan ook een vriendelijke oproep om het gebruik van javel en consoorten een halt toe te roepen.

 

Uit de foto’s kan je zien dat het kerkhof, door de gewaardeerde inzet van de stadswerkmannen en alle familieleden er in het prachtige zonnetje prachtig bij lag.  Er is duidelijk nog respect voor de overleden dorpsgenoten.

Naar aanleiding van Allerheiligen werd onze Sint-Antonius  kerk de ganse dag opengesteld voor het publiek. De mensen konden in alle rust eens langskomen voor een gebed, een kaarsje branden, de glasramen bewonderen …

In de kerk was er ook achteraan een infostand waarbij de concrete uitgetekende plannen voor de herwaardering voor het kerkhof werden voorgesteld.