HISTORISCH KERKHOF WOLFSDONK GAAT DIGITAAL

In 2012 nam de kerkfabriek het initiatief om grootse festiviteiten te organiseren naar aanleiding van de beëindiging van de buitenrestauratie van de kerk en de inzegening van de nieuwe glasramen. Naast de processie doorheen het dorp en de receptie in onze parochiezaal stonden in de namiddag alle verenigingen klaar met hapjes, drankjes en spelletjes.

Deze festiviteiten in 2012 waren een geweldig hoogtepunt na het jarenlange opbouwen van dossiers, vergaderen en opvolgen van werken aan de Sint-Antonius kerk. Dit hoogtepunt betekende echter zeker geen eindpunt.  De kerkfabriek ging verder aan de slag met nieuwe dossiers, de festiviteiten krijgen een vervolg en werden een jaarlijkse traditie onder impuls van de dorpsraad en alle verenigingen.

De laatste editie van de Wolfsfeesten was dan ook een ideaal moment om één van de eerste concrete resultaten van het kerkhofproject te kunnen voorstellen.  Anne-Mie Havermans, de autoriteit in de funerair erfgoed, kon met trots de inhulding van een infobord over het kerkhof doen. Het infobord geeft een zeer korte beschrijving van de geschiedenis van de oude kapel, kerk en kerkhof.

Het infobord is bovendien niet zomaar een infobord, het is het eerste infobord met een zogenaamde QR code. Deze code is te vergelijken met de klassieke barcode of streepjescode op producten en is scanbaar met een smartphone.   Wolfsdonk is hiermee het eerste plattelandskerkhof in de provincie Vlaams-Brabant waar dit mogelijk is. Door het inscannen van de code kom je terecht op een website met alle details over de graven van het Wolfsdonkse historische kerkhof inclusief foto’s.  Anne-Mie Havermans heeft  immers een zeer uitgebreide studie gemaakt over de plattelandskerkhoven Langdorp en Wolfsdonk.  Na de inventarisatie van de graven door Eddy Dehondt van de heemkundige kring Aarschot, ging Anne-Mie als specialiste verder aan de slag om de geschiedenis, de symboliek en de toekomstbestemming van het kerkhof te beschrijven.  Bovenop de studie van Anne-Mie Havermans werd er een landschappelijke analyse gemaakt door landschapsarchitect Michel Pauwels, eveneens een expert in de herwaardering van oude plattelandskerkhoven.
  

Al deze studies werden mogelijk gemaakt door de  ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant die het herwaarderingproject kerkhoven Langdorp en Wolfsdonk als pilootproject voor de ganse provincie heeft weerhouden. De projectgroep, bestaande uit leden van provincie, stad, kerkfabrieken, heemkundige kring, experten …… moest naast de concrete studie over de kerkhoven  op basis van de opgedane ervaringen en kennis een draaiboek opstellen waarin wordt uitgelegd hoe een herwaardering van een kerkhof best kan worden aangepakt.  In oktober zal er trouwens een studiedag worden georganiseerd door de provincie voor de gemeentebesturen en kerkfabrieken.  Op deze studiedag zullen de resultaten van deze studies en het draaiboek worden uitgelegd.

Na de studies kan er verder aan concrete zichtbare realisatie en aanpassingen  aan het Wolfsdonkse kerkhof worden gewerkt. Een aantal onderhoudsingrepen zijn al uitgevoerd, alle gietijzeren kruisen en de porseleinen beeldjes en ornamenten zijn hersteld en gerestaureerd.  Binnenkort starten de werken voor de restauratie van de grote sarcofaag.

Ook de landschapsarchitect heeft nu zijn studie voor de vergroening van het kerkhof klaar, de plannen zijn getekend en zijn in overleg en samenwerking met de stad Aarschot in definitieve vorm gegoten. Nu kan er worden gestart met het opmaken van de aanbestedingsdossiers voor de daadwerkelijk aanpak van het kerkhof, met snoeien van bomen en struiken, aanplanten van nieuwe bijkomende streekeigen struiken.  Het is de bedoeling is om de aanplantingen en het inzaaien met grondeigen gras- en zaadmengels zo snel mogelijk te doen.  Door het verbod om onkruidbestrijders te gebruiken is immers noodzakelijk om een zo onderhoudsvriendelijk mogelijke "hof” aan te leggen zodat het kerkhof niet meer ontaard in een landschap vol onkruid.