APOLLO 2 EN DE KLOKKEN VAN GIJMEL

De parochianen hebben het ongetwijfeld al opgemerkt. Er is iets veranderd aan het klokkenluidsysteem van onze kerk in Gijmel.

De leidingen en motoren van het systeem waren dringend aan vervanging toe na 50 jaar trouwe dienst…..

Het was in 1964, meer precies op 11 oktober, dat de 3 klokken van onze nieuwe kerk plechtig werden ingewijd door Mgr Theeuws.

De grote klok weegt 710 kg en heeft een diameter van 103 cm.

Meter: Mathilde Van Aelst en peter Remi Van Aelst.

De tweede klok weegt 417 kg en heeft een diameter van 87 cm.

Meter: Bertha Tielemans en peter Linus Heylen, de eerste voorzitter van de kerkfabriek.

Beide klokken waren een gift van de parochianen van Gijmel. Kostprijs: 188 950 fr.

De derde kleinere Angelusklok weegt 218 kg en heeft een diameter van 71 cm

Meter: Hilda Van de Zande en peter Frans Frans (Sooike Frans).

Deze klok was een gift van het Langdorpse Gemeentebestuur (35 000 fr).
 

 

De motoren en de elektrische leidingen van het klokkenluidsysteem, nu 50 jaar oud, waren totaal versleten en onveilig. Daarom werden in opdracht van de kerkraad nieuwe leidingen en motoren geplaatst, die worden gestuurd door een elektronisch programma-uurwerk Apollo 2 en een elektronische luidinstallatie Movotron Modulair voor 3 klokken. Op de grote klok werd een elektromagnetische klephamer gemonteerd voor de uurslag. De werken werden professioneel uitgevoerd door de firma Clock-O-Matic NV uit Holsbeek.

Wat zijn nu de gevolgen van deze vernieuwingen?

Vanaf  heden zal elk halfuur één slag en elk uur de uurslag hoorbaar zijn vanaf 8u ’s morgens tot 20u ’s avonds. Apollo2 is radiogestuurd en geeft dus altijd de juiste tijd aan.

’s Middags om 12u wordt het Angelus geluid met de kleine klok.

Bij het overlijden van een vrouw zal de tweede klok 1 minuut alleen luiden en daarna zal deze klok nog 3 minuten luiden samen met de grote klok.

Bij het overlijden van een man zal eerst de grote klok 1 minuut alleen luiden en daarna zal deze klok nog 3 minuten luiden samen met de tweede klok.

Bij christelijke hoogfeesten zullen de 3 klokken samen gedurende 3, 6 of 9 minuten luiden naargelang het feest.
 

Voorafgaand aan de eucharistie- of gebedsviering zaterdagavond om 18.00 u. zal om 17.30 u.  de grote klok 3 minuten luiden en om 17.45 u. zal er 3 minuten geklept worden met de kleine klok.

De kerkraad hoopt dat deze vernieuwing door de parochianen zal gewaardeerd worden. De eerste reacties zijn in ieder geval zeer positief.