HOOGFEEST VAN SINT-PIETER OP ZONDAG 29 JUNI 2014
Dat onze kerk in Langdorp onder de hoge bescherming staat van de heilige Petrus is geen toeval. Immers, heel vaak werd de eerste, de oudste kerk,  in een streek aan Petrus, de eerste der apostelen, opgedragen. Onze Sint-Pieterskerk is samen met het (verdwenen) kerkje van Weerde, de oudste kerk van het Aarschotse. De kerk wordt al vermeld in het begin van de 13 e eeuw, het koor en de toren zijn de oudst bewaarde delen. Van alle apostelen is Petrus zonder twijfel de meest menselijke. Hij verloochende Christus tot drie maal toe. Maar hij werd overvallen door grote spijt.  Het pas  gerestaureerde  schilderij toont net dit cruciale moment van berouw. Christus had vertrouwen in Petrus oprechte hart en bouwde Zijn kerk op deze "rots”.
 
We vieren Sint-Pieter op ZONDAG 29 JUNI 2014 met een PLECHTIGE HOOGMIS OM 10.30 uur IN DE SINT-PIETERSKERK OPGELUISTERD DOOR "64-FEET”, EEN JONG ORGELDUO.
De twee dames bespelen niet alleen het Robustelly-orgel, ze zingen ook. Na de viering heffen we samen het glas ter ere van Petrus en van het niet-aflatende vertrouwen in mekaar.

Marie-Noelle Bette en Iris Eysermans, samen "64-FEET”.

Reserveer alvast zondag 14 september 2014. De Sint-Pieterskerk te Langdorp neemt deel aan de OPENMONUMENTENDAG , het duo brengt dan een concert.