BIJBELGROEP
Op dinsdag 10 juni zijn er vijf mensen komen opdagen om deel te nemen aan onze bijbelgroep. Er werd voorlopig rekening gehouden met eenieders agenda. We komen opnieuw samen op dinsdag 12 augustus om 19.30 u. in de dekenij (Jan Van Ophemstraat 19). Er werd afgesproken om te beginnen met het boek Ester. Iedere deelnemer leest op voorhand het hele boek. Na een  korte inleiding over de samenstelling en de theologische achtergrond van het boek, zullen we vooral aandacht geven aan de eerste aanvulling A en het eerste hoofdstuk. Andere belangstellenden (tot 60 jaar)  die wensen deel te nemen, nemen contact op met deken Huub Gerits (tel. 016.57.20.43). Deze bijbelse gespreksgroep willen we beperken tot maximaal tien personen.