Op zaterdag 31 mei 2014 nam de Sint-Pieterskerk te Langdorp deel aan de "Openkerkendagen” onder impuls van Jos Peeters, voorzitter van de Kerkraad in samenwerking met de stad Aarschot. Het schitterende weer leende zich prima voor de "Erfgoedwandeling” die aangereikt werd. Samen met het kerkhof van Wolfsdonk maakt het kerkhof van Langdorp deel uit van het herwaarderingsproject van de plattelandskerkhoven. Leon Smets, kunsthistoricus en echtgenoot van restauratrice, Krystyna Wazgird gaf een interessant overzicht van de restauratie van twee belangrijke schilderijen uit het patrimonium; de Heilige Petrus als boeteling en Sint-Franciscus van Assisi die O-L-Vrouw aanschouwt terwijl Zij hem het Goddelijke Kind aanreikt. Schepen Bob Verstraete, verantwoordelijk voor het historisch patrimonium gaf een overzicht van de diverse projecten die op stapel staan.

Op zondag 14 september 2014 van 13.30 uur tot 18 uur neemt de Sint-Pieterskerk deel aan de Openmonumentendag. Een nieuwe, rijk geïllustreerde gids is dan ter beschikking. De stadsgidsen verzorgen rondleidingen tot in de klokkenkamer en bij het Robustelly-orgel. "64-FEET”, een orgel duo, geeft uitleg en brengen een concert om 17 uur. Er worden specifieke rondleidingen voorzien voor kinderen en kinderateliers. Meer foto’s:
(foto’s Dominik Van Lommel)
 
OPENKERKENDAG TE LANGDORP SINT-PIETEROP ZATERDAG 31 mei 2014 tussen 10 en 18 u 
Heel wat gebedshuizen zetten hun deuren wagenwijd open voor de 7de editie van de Openkerkendagen. De kerkfabriek van Langdorp Sint-Pieter, i.s.m. de parochie, wil de kerk als beschermd patrimonium, wegens haar historische en artistieke waarde, in het daglicht stellen en toegankelijk maken voor bezoekers en plaatselijke bevolking, ongeacht hun overtuiging. In haar huidige vorm is de kerk het resultaat van een lange en ingewikkelde bouwgeschiedenis.  Zo zijn het koor uit de 13de eeuw en de toren uit de 14de eeuw, die in ijzerzandsteen werden opgetrokken, gotisch van stijl.  Het huidige schip en de zijbeuken daarentegen zijn het resultaat van een 18de eeuwse aanpassing in een meer neo-classicistische stijl  Tijdens de laatste verbouwing werd eveneens het interieur gemoderniseerd.Het in hoofdzaak barokke meubilair werd aangevuld met nieuwe biechtstoelen en een eikenhouten lambrisering die getuigen van de zin voor het "Schone” met allerlei kunstvoorwerpen gaande van beelden uit de 15de eeuw, vier 17de eeuwse schilderijen uit de Vlaamse School, waarvan twee reeds gerestaureerd (2013-2014), over een uniek marmeren 17de eeuwse portiek-altaar van Hubert Vanden Eynde, tot en met het beschermde Robustelly-orgel (1782), een muzikaal pronkstuk van de Luikse school.  Tussen 1993 en 1996 werd dit orgel volledig gerestaureerd.                              
 
 PROGRAMMA SINT-PIETERSKERK LANGDORP
voor zaterdag 31 mei 2014tussen 10 en 18 u 1.
Open kerkVrij bezoek aan de historische kerk en de gotische  toren waarin 4 klokken.Alle bezienswaardigheden zijn voorzien van een woordje uitleg.Medewerkers beantwoorden ook graag je vragen. Tentoonstelling van twee pas gerestaureerde 17de eeuwse schilderijen.De voorstelling (lezing) vindt plaats om 16 u 30.Intermezzo met orgelklanken.In de parochiekerken van het oude land van Aarschot bleven relatief weinig schilderijen bewaard.  Een uitzondering hierop maakt de Sint-Pieterskerk van Langdorp.
Twee schilderijen zijn recent gerestaureerd door Krystyna Wazgird, op een zeer professionele manier.Er is allereerst een voorstelling van de H. Petrus als boeteling.Het ander doek stelt het visioen van de H. Franciscus van Assisi voor, die O.L. V.  aanschouwt terwijl zij haar Goddelijk Kind in zijn armen legt.Beide geven een prima beeld weer van de schilderijen uit de 17de en 18de eeuw die in de meeste kerken van de streek aanwezig waren.

  2. Circuit erfgoedwandeling door de Demervallei  en langs de flanken van de Bosberg, met panoramisch zicht op de kerk en de vallei.  Bewegwijzerd parcours van 3,5 km met vrij vertrek en aankomst aan het kerkhof Gratis wandelfolder met beschrijving. Info : 0478/49.00.97 – jospeeters41@telenet.be In samenwerking met : Stadsbestuur Aarschot