MEEST DRINGENDE HERSTELLINGEN PAROCHIEZAAL WOLFSDONK AFGEROND
Eind februari werden de meest dringende herstellingen aan de buitenkant van de parochiezaal afgerond. Nadat vorig jaar de parochiezaal Wolfsdonk werd erkend als waardevol door de provincie Vlaams-Brabant werd monumentenwacht van de provincie ingeschakeld om een grondig inspectieverslag op te maken. Uit het verslag bleek dat er zeer dringend herstellingen moesten worden doorgevoerd aan de voorgevel, aan de dakgoten en de verankeringen van alle buitenmuren van het gebouw. 
Door het samenstellen van een subsidiedossier, mogelijk omwille van de erkenning als waardevol, kwam er een toezegging van subsidiering van 30 % van de kosten door de provincie Vlaams-Brabant.  Meteen na het bekomen van deze subsidietoezegging werd IGO aangesteld om de werkzaamheden uit te voeren. IGO, het intergemeentelijk opbouwwerk, is een intercommunale die zich ondermeer richt op het instandhouden en onderhouden van monumenten in Vlaams-Brabant via sociale        tewerstellingsprojecten.Bovenop de herstellingswerken werden aan de achterzijde van de parochiezaal de oude, reeds lange jaren buitengebruik zijnde en bouwvallige WC’s, verwijderd.  Op deze manier komt er ruimte vrij voor de installering van dubbel deuren. Deze dubbele deuren zijn noodzakelijk om de vluchtwegen in geval van brand af te stemmen met de vereisten van het brandweerverslag.  Bovendien zullen deze dubbele deuren een betere toegang geven tot het buitengedeelte van de parochiezaal, deel dat in warmere tijden eveneens zal kunnen gebruikt worden tijdens activiteiten in de zaal. ( receptie, terrasjes, kinderspeeltuigen, ….) De totale kostprijs van de huidig uitgevoerde werken bedragen ruim 11.000 € welke telkens voor ongeveer één derde zal worden gedragen door subsidies Vlaams-Brabant, de VPW parochiale werken Wolfsdonk die de uitbating en beheer van de parochiezaal in handen heeft en de kerkfabriek Wolfsdonk die deels eigenaar is ( samen met de VPW) van het gebouw.  Voor het grote renovatie en aanpassingsproject zijn de eerste plannen getekend, hier is het echter nog zoeken naar de nodige fondsen om de verdere renovatie en volledige aanpassing aan de brandveiligheidsvereisten ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De eerste ramingen spreken immers van een noodzakelijke investering van  200.000 tot 250.000 € wat uiteraard een niet onaardige som is.