2014 ORGEL WOLFSDONK RESTAURAT

 Een uniek kerkorgel  komt stilaan onder het stof vandaanBij de studie voor de restauratie van het orgel in Wolfsdonk (Langdorp) werden er orgelpijpen ontdekt die veel ouder zijn dan tot nu toe werd aangenomen.
De orgelontwerper Wim Winters kon aan de hand van de inscripties op de orgelpijpen opmaken dat het orgelpijpen betrof gemaakt door befaamde orgelbouwers uit de 18 de eeuw.  Dit orgelmateriaal behoort tot het allerbeste wat in Vlaanderen is gemaakt door de tijden heen, zegt Wim Winters. Bovendien is ook de originele windlade nog bewaard, samen met grote delen van de orgelkast.
Dit orgel is een instrument met museale waarde. In een museum zou je het enkel nog met witte handschoentjes aan mogen raken." Wim Winters zal het restauratiedossier opmaken zodat het orgel binnen een aantal jaren terug de klanken uit een ver verleden kan laten weerklinken in de Sint-Antonius kerk van Wolfsdonk. Momenteel is men bezig met een kleurenonderzoek van de diverse verflagen die de voorbije honderden jaren op het orgel werden aangebracht met als doel de oorspronkelijke kleur van het orgel te kunnen achterhalen.Wat weinigen zullen weten, is dat de Sint-Antoniuskerk in Wolfsdonk ( gehucht van Langdorp) een uniek historisch kerkorgel bezit. 
Het werd door de befaamde Luikse orgelbouwer Arnold Graindorge al in 1805 in de kapel geplaatst die in 1842 door de huidige kerk zou vervangen worden. Het orgel verhuisde mee naar de nieuwe locatie. Historische bronnen ontbreken, maar zonder twijfel is dit een instrument dat voordien in een kloosterkerk stond, die met de Franse Revolutie werd gesloopt. Vele orgels zijn toen verkocht aan orgelbouwers, die ze aan het begin van het 19de eeuw opnieuw aan -vaak jonge- parochies te koop aanboden. Waar het instrument oorspronkelijk stond, is quasi onmogelijk te zeggen.  In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd al duidelijk dat het orgel een uniek instrument was en werd dan ook officieel beschermd. Door deze bescherming is de verantwoordelijke beheerder, de kerkfabriek, verplicht om het orgel voor de toekomstige generaties te bewaren. 
Het voordeel is dat de kostprijs voor de restauratie, toch geraamd op een 500.000 €, voor 80 % kan gesubsidieerd worden door het Vlaams Gewest. Na de restauratie van het beschermd monument  kunnen er ook nieuwe samenwerkingen op cultureel vlak ontstaan, van muziekscholen tot concerten die een cultureel centrum wenst te organiseren. De intieme omgeving en prachtige akoestiek krijgt iedereen er dan gratis bij!