2013 Pastoor van Osta Verlaat

NIEUWE BENOEMING EN OPDRACHTEN VOOR ONZE PASTOOR   
Beste parochianen van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk,    Op woensdagavond 18 september vergaderden de parochieploegen van de drie parochies, de kosters, de drie kerkraden en de catechisten in de parochiezaal te Wolfsdonk.  Aan deze groep van actieve medewerkers maakte onze pastoor bekend dat hij per 1 december 2013 een nieuwe benoeming ontvangt. Abt Jos Wouters heeft na overleg met de abdijgemeenschap van Averbode en met de abdij van Park te Heverlee, met de Abt-Generaal Thomas Handgrätinger van de norbertijnenorde te Rome, met Aartsbisschop André Jozef Léonard, Vicaris Generaal Mgr. Léon Lemmens en de Deken van Leuven Dirk De Gendt onze pastoor Jozef Van Osta benoemd in de abdij van Park te Heverlee om er te werken aan een nieuwe toekomst voor de abdij aldaar. Tevens wordt hij benoemd tot pastoor van de abdij- en parochiekerk Sint-Jan Evangelist te Park-Heverlee en medewerkend priester in de federatie Heverlee. Tegelijkertijd blijft onze pastoor professor moraalfilosofie en  theologie aan agripo (kerkelijke priesteropleiding van de norbertijnen) en lid van de orgelcommissie van het aartsbisdom.    Het Vicariaat Vlaams-Brabant zoekt naar een opvolging voor de taken die onze pastoor hier bij ons gedurende zeven jaar en half (juni 2006—november 2013) op zich nam als pastoor van Sint-Pieter Langdorp, als parochie-administrator van Onze Lieve Vrouw van Fatima te Gijmel, als parochie-administrator van Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk en als federatie-pastoor van Aarschot, als aangesteld vertegenwoordiger voor het Centraal Kerkbestuur Aarschot en als aangesteld vertegenwoordiger van de kerkfabrieken van de drie voornoemde parochies.