BEZOEK MGR LEONARD
PROGRAMMA VAN HET BEZOEK VAN MGR. LEONARD, AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN-BRUSSEL AAN DE DEKENIJ AARSCHOT

  Vrijdag 2 november: Allerzielen

19.30 u. : Kruisweg in de Sint-Rochuskerk van Aarschot

Zaterdag 3 november: H. Hubertus

07.00 u. : Broodwijding in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot

10.00 u. : Ontmoeting met de kerkraden in de parochiezaal van Betekom

14.00 u. : Ontmoeting met de catechisten in ‘De Eenheid’ te Wezemaal

18.30 u. : Aanstelling in solidum van drie pastoors in de kerk van Haacht-Station

 

Zondag 4 november: 31ste zondag door het jaar

09.00 u. : Eucharistie in Sint-Antonius abt te Wolfsdonk

11.00 u. : Eucharistie in Boortmeerbeek

14.30 u. : Bezoek aan het 20ste konvooi

17.45 u. : Avondgebed bij de Salesianen

 

Maandag 5 november

10.00 u. : Eucharistie voor leden van Okra en Ziekenzorg in de kerk van Rillaar

14.00 u. : Ontmoeting met de scholen-gemeenschap DIA, SJC;SJIB en SMA

19.30 u. : Dekenale zangavond in de Sint-Michielskerk te Keerbergen o.l.v. Jos Bielen

  Dinsdag 6 november

08.00 u. : Eucharistie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima  te Gijmel

10.00 u. : Bezoek aan de brouwerij van Haacht

14.30 u. : Ontmoeting met de schoolgaande jeugd van Don Bosco Haacht

20.00 u. : Monseigneur spreekt over  ‘het geloof van een bisschop’ in de Sint-Pieterskerk van Langdorp

 

Woensdag 7 november: H. Willibrord

09.00 u.: Eucharistie in de Sint-Martinuskerk van Wezemaal

10.00 u.:  Ontmoeting met de zustergemeenschappen  (parochiezaal van Wezemaal)

15.00 u. : Ziekenzalving in het Woon en Zorg-Centrum ‘De Wyngaert’ in Rotselaar

18.30 u. : Bezoek aan Padre Pio in Rotselaar

19.00 u. : Eucharistie met aanbidding

 

Donderdag 8 november : Bisschopsraad

20.00 u. : Het evangelie van Lucas toegelicht door Filip Noël in de kerk van Rotselaar-Heikant

 

Vrijdag 9 november

10.00 u. : Bezoek aan het Damiaanmuseum in Ninde

12.00 u. : Ontmoeting met gehandicapten van ‘De Veuster’

14.00 u. : Eucharistie met bewoners van geriatrisch centrum in de kerk van Ninde

20.00 u. : Inzegening van het gerestaureerde Bremserorgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot

 

Zaterdag 10 november

10.00 u. : Bezoek aan ‘Huize Eigen Haard’

14.00 u. : Ontmoeting met de vormelingen van de federatie Haacht in de school van Tildonk

16.00 u. : Eucharistie met de vormelingen

18.30 u. : Eucharistie in de  H. Familie te Schiplaken

 

Zondag 11 november

08.00 u. : Eucharistie in S. Lucia Begijnendijk

11.00 u. : Vormselviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot (vormelingen van O.L.V.,  Christus Koning, Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk)

13.30 u. : Vormselviering (vormelingen van Begijnendijk, Betekom, Gelrode, Ourodenberg, Rillaar)

16.30 u. : Ontmoeting met de Lourdeskring

 

Maandag 12 november:

08.00 u. : Eucharistie bij de zusters van Berlaar

10.00 u. : Ontmoeting met de medewerkers van Siddartha in Baal-Tremelo

14.00 u. : Bezoek aan Rozemarijn in Haacht/Keerbergen

20.00 u. : Bisschop spreekt over zijn ontmoeting met priesters (in Westmalle) en zijn dekenale bezoeken in de kerk van S. Adriaan Haacht

 

Dinsdag 13 november:

11.00 u. : Afscheidsviering in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot met alle priesters van het dekenaat

12.00 u. : Ontmoeting met priesters, pastorale werk(st)ers en diakens

 Wij nodigen al onze parochianen van harte uit om waar mogelijk deel te nemen aan deze ontmoetingen, in welke federatie van ons dekenaat Aarschot — Aarschot, Haacht, Rotselaar — of welke parochie ook. Onze bisschop kan zich alleen maar verheugen wanneer hij enthousiaste en levende geloofsgemeenschappen ontmoet!