De secretariaatsmedewerkers
 
Zij bevolken het parochiesecretariaat waar  parochianen afspraken kunnen maken over een doopsel, huwelijk, misviering..
Openingsuren van het secretariaat zie: Parochiesecretariaten
Wil je een medewerker contacteren, ga ,dan naar:
Medewerkers bereiken
 

LANGDORP

 

PAROCHIESECRETARIAAT

Beste parochianen. Gelieve de aanvraag van misintenties of andere vragen te deponeren in de brievenbus van de deur van de pastorij of aan te bellen. Indien de parochieadministrator thuis is, zal hij u graag verder helpen.