(UA-31898617-1)60035425 Sint-Pieter,Langdorp,Gijmel,Wolfsdonk,Aarschot,godsdienst,religie,gemeenschap,

Nieuws


Overleden in de Heer, Ignace Coenen - maandag 18 oktober 2021

Het was een serene en warme afscheidsviering van Ignace Coenen (31/01/22 – 18/10/2021) in zijn parochiekerk waarvoor hij vele jaren mee zorg droeg als kerkfabriekmeester. Opgegroeid tussen de twee wereldoorlogen, vroeg gaan werken in de drukkerij te Averbode, stichtte hij met Maria een groot gezin. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen brachten een laatste innige hulde aan hun stamvader. Zijn helpende hand bij allerlei klusjes, zijn trouwe nabijheid, zijn engagement in ziekenzorg en in de parochie, het strekt tot inspiratie en navolging. Zijn levensverhaal werd verteld in de getuigenissen van de kleinkinderen en priester Renaat en in een ontroerend beeldverhaal, geprojecteerd op de schermen die sinds enige tijd ter beschikking staan in de St.-Antoniuskerk.
Bijna 100, thuis omringd met de goede zorgen van zijn familie, is Nace heengegaan. We bidden dat wat waardevol was in zijn leven, verder vorm krijgt in de volgende generaties en dat Ignace de weg mag gaan van het zaad dat sterft om te leven en vrucht voort te brengen.
Vanuit de parochiegemeenschap ons medeleven en gebed.

Afbeelding invoegen

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >

(UA-31898617-1)60035425