Nieuws


Overleden in de Heer, Gusta Van Dijck - zaterdag 18 januari 2020

Gusta Van Dyck, weduwe van Marcel Sempels, overleed op 18 januari. Zij werd geboren op 11 augustus 1935. Ze was lid van Samana Wolfsdonk. Langs deze weg willen we als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming betuigen aan de families. Wij bidden dat Gusta mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. Dat zij rust en vrede mag vinden bij God onze Heer. Gusta heeft tien jaar lang de verering van de Heilige Rita op haar naam geschreven. Hieronder de foto, en een uittreksel uit de tekst gelezen tijdens de huldiging:
 Afbeelding invoegen
Elk jaar, rond de periode van 22 mei, de geboortedag van de Heilige Rita, stond Gusta in het portaal van onze kerk, samen met enkele helpers, om rozen, beeldjes en kaarsen te verkopen, dit allemaal ter ere van haar grote favoriet. Met de opbrengst werden er door de jaren heen maar liefst 60 missen opgedragen, ter harer intentie. Is Sint Antonius al van oudsher, de patroonheilige van onze kerk, dan is de Heilige Rita, de laatste jaren, vooral door toedoen van Gusta, onze patrones geworden. Gusta, bedankt voor je jarenlange inzet, namens ons allen, en zeker ook namens je grote beschermheilige, die je ongetwijfeld al zo dikwijls geholpen heeft. We zullen trachten de mooie traditie, die jij in het leven geroepen hebt, met evenveel passie verder te zetten. 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >